Maria Guzenina

Tämä on sivuston mariaguzenina.fi asiakasrekisterin EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen tietosuojaseloste, jota käytetään rekisteröityjen informoimiseen henkilötietojen käsittelystä.
Laadittu 2.4.2024, viimeisin muutos 2.4.2024.  

 1. Rekisterin ylläpitäjä
  Yhdessä Terve Yhteiskunta ry, Tiiliskiventie 13, 02330 Espoo
   
 2. Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö
  Juha Peltonen, p. 050 554 6426
   
 3. Rekisterin nimi
  Maria Guzenina EU-vaalikampanjan rekisteri
   
 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito kiinnostuksensa ilmaisseisiin henkilöihin. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on rekisterinpitäjän oikeutettu etu olla yhteydessä näihin henkilöihin sekä henkilöiden itse ilmoittama kiinnostus. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.
   
 5. Rekisterin tietosisältö ja oikeusperuste
  Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi ja yhteystiedot, verkkoyhteyden IP-osoite, sekä muut käyttäjän lomakkeella ilmoittamat tiedot. Verkkosivuston vierailijoiden IP-osoitteita ja evästeitä käsitellään oikeutetun edun perusteella mm. tietoturvasta huolehtimiseksi ja sivuston vierailijoiden tilastotietojen keruuta varten niissä tapauksissa, kun niiden voidaan katsoa olevan henkilötietoja. Lisätietoja evästeistä täällä.
   
 6. Säännönmukaiset tietolähteet
  Rekisteri syntyy asiakkailta saaduista tiedoista. Tietoja saadaan mariaguzenina.fi -sivuston kautta lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta ja muissa tilanteissa, joissa käyttäjä luovuttaa tietojaan.
   
 7. Tietojen luovutukset ja vastaanottajat
  Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tahoille.
   
 8. Rekisterin suojauksen periaatteet
  Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti.
   
 9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
  Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.
   
 10. Muut rekisteröidyn oikeudet
  Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten oikeus kieltää henkilötietojen käytön sähköiseen suoramarkkinointiin sekä oikeus henkilötietojen käytön rajoittamiseen yleisessä tietosuoja-asetuksessa määritellyissä erityistilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.